สถานที่จัดจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์โพลิเดนท์มีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต (ที่แผนกผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก) ร้านขายยา โรงพยาบาล และร้านสะดวกซื้อทั่วไป