ผลิตภัณฑ์ของเรา

Women eating with husband
Women eating with husband

เพราะฟันปลอมแตกต่างจากฟันตามธรรมชาติ เราจึงคิดค้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยดูแลและทำความสะอาดฟันปลอม และยังช่วยให้คุณดูแลฟันปลอมได้เป็นอย่างดี

กลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดฟู่ทำความสะอาดฟันปลอม โพลิเดนท์

เม็ดฟู่ทำความสะอาดฟันปลอมโพลิเดนท์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฟันปลอมที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ครีมติดฟันปลอมโพลิเดนท์

ผลิตภัณฑ์ครีมติดฟันปลอมโพลิเดนท์ ช่วยในการยึดฟันปลอมให้ติดแน่นยาวนาน 12 ชั่วโมง เพื่อให้ฟันปลอมกระชับมากยิ่งขึ้น และช่วยลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอม