ผลิตภัณฑ์ครีมติดฟันปลอมโพลิเดนท์

ครีมติดฟันปลอมโพลิเดนท์ช่วยยึดฟันปลอมให้ติดกระชับกับเหงือก ช่วยลดช่องว่างใต้ฐานฟันปลอม พร้อมช่วยลดเศษอาหารที่ติดในบริเวณใต้ฐานฟันปลอม ทำให้คุณสามารถอร่อยกับอาหารจานโปรดได้มากยิ่งขึ้น และสามารถเพลิดเพลินกับการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่

ครีมติดฟันปลอม
โพลิเดนท์ เฟรช มินท์ครีมติดฟันปลอมโพลิเดนท์ ช่วยให้ฟันปลอมของคุณติดแน่นยาวนาน 12 ชั่วโมง


ครีมติดฟันปลอม
โพลิเดนท์ สูตรปราศจากการแต่งสี กลิ่น และรสชาติ

ช่วยให้ฟันปลอมของคุณติดแน่นยาวนาน 12 ชั่วโมง สูตรปราศจากการแต่งสี กลิ่น และรสชาติ