Kde nakúpiť?

Produkty COREGA môžete nakúpiť u nasledujúcich online predajcov. Chystáte sa opustiť webové stránky GSK. Kliknutím na nižšie uvedené odkazy prejdete na externé internetové stránky, ktoré sú prevádzkované nezávisle, a ktoré nie sú spravované spoločnosťou GSK. Webové stránky, na ktoré prejdete prostredníctvom odkazu, nie sú riadené ani podporované spoločnosťou GSK a spoločnosť GSK neprijíma zodpovednosť za ich obsah. Pokiaľ si tieto webové stránky neprajete opustiť, neklikajte na nižšie uvedený odkaz.